Menu

 Algemene Voorwaarden

artikel 1. Algemeen

1.1  Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Hippies.

 1.2 Hippies heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

artikel 2. Bestellen

2.1 Voor alle artikelen wordt een bepaalde voorraad gehouden, wanneer een artikel is uitverkocht is het niet mogelijk om deze nog te bestellen.

2.2 U kunt uw bestelling annuleren door een e-mail te versturen naar info@welovehippies.eu. Als op dat moment de bestelling al is verstuurd dan worden de reeds door Hippies gemaakte verzendkosten in rekening gebracht. Als de bestelling nog niet is verstuurd is annulering van de order kosteloos.

2.3 Hippies behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hippies gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

artikel 3. Prijzen

3.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten

3.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

3.3 Wanneer Hippies prijswijzigingen doorvoert heeft dit geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

 artikel 4. Betalingen

4.1 Betalingen dienen te geschieden via  overboeking of online betaling met iDeal, Paypal, Bancontact, Sofort Banking, Creditcard of Webshop Giftcard.

4.2 In geval dat door een typefout de prijs niet meer in verhouding tot het product heeft Hippies het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

 artikel 5. Verzenden

5.1 Na ontvangst van betaling aan Hippies zal uw bestelling binnen 2 werkdagen aan Post NL worden aangeleverd. Het kan voorkomen dat door omstandigheden uw bestelling later aan Post NL wordt aangeleverd. Wij brengen u hiervan op de hoogte.

5.2 De verzendkosten bedragen in Nederland via PostNL Brievenbuspost €0,00 per bestelling, via pakketpost € 6,95 per bestelling.


5.3 Wanneer uw bestelling via PostNL pakketpost wordt verzonden dan is Hippies niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door Post NL. Bij een aangetekend pakket zijn de kosten voor verlies of beschadiging te verhalen bij Post NL.

artikel 6. Leveringstermijn

6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling binnen 2 dagen te verzenden, zodat u het product binnen 3 dagen in huis heeft. Is dit om een of andere reden niet mogelijk, dan ontvangt u binnen 1 dag na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

6.2 In geval van overschrijding van enige leveringstermijn heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

artikel 7. Ruilen en retourneren

7.1 Vanaf het moment dat u de bestelling thuisbezorgd krijgt, heeft u een zichttermijn van 10 dagen. Binnen deze termijn kan het artikel gepast en bekeken worden. Na het verstrijken van de 10 dagen is de koopovereenkomst bindend.

7.2 Tijdens de zichttermijn heeft de klant herroepingrecht, waarbij hij/zij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

7.3 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan Hippies te retourneren, conform de door Hippies verstrekte instructies.

7.4 Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd in onbeschadigde, ongebruikte/ongedragen staat en in originele verpakking met aangehechte prijskaartjes en de factuur. Eventuele schade wordt bij de klant in rekening gebracht.

7.5 Ruilingen of retourneringen dienen gemeld te worden via info@welovehippies.eu.

7.6 De verzendkosten en het verzendrisico van retourneringen en ruilingen zijn voor rekening van de klant.

7.7 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

7.8 Na retournering volgens de algemene voorwaarden zal Hippies het aankoopbedrag binnen 2 werkdagen aan de klant terugbetalen.

7.9 De vergoeding voor de geretourneerde producten uit de sale categorie of afgeprijsde artikelen bestaat uit een tegoedbon.

 

artikel 8. Gebrekkig product

8.1 Hippies verplicht de klant om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur per e-mail te melden.

artikel 9. Garantie

9.1 Hippies staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Op alle kleding, accessoires en sieraden van Hippies geldt een garantietermijn van 6 maanden vanaf de datum vermeld op de factuur.

9.3 Indien u wilt retourneren vanwege gebreken aan het product, dient u contact op te nemen met info@welovehippies.eu . Vermeldt duidelijk wat de gebreken zijn en geef aan op welke datum u het product gekocht heeft. Hippies zal een passende oplossing voorstellen in het geval de garantietermijn nog niet verstreken is.

9.4 Na beoordeling van uw retour/klacht door heeft Hippies te allen tijde het recht te beslissen welke oplossing het meest passend is binnen de door de leverancier gestelde garantietermijn. Dit kan een reparatie, een vervangend product of retournering van het aankoopbedrag zijn. Indien er, na plaatsvinden van bovengenoemde, sprake is van terugstorten van het aankoopbedrag zal dit binnen 10 dagen plaatsvinden. Dit alleen nadat Hippies het betreffende artikel retour heeft ontvangen.

9.5 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:

a. normale slijtage;

b. krassen, breuk en andere beschadigingen door onvoorzichtig gebruik

c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;

d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;

e. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen;

f. metaal dat door de PH waarde van de huid verkleurd

g. metaal dat verkleurd is door contact met water, parfum, bodylotion;

h Vlekken ontstaan door parfum

i. Toepassen van ander waspogramma dan door Hippies voorgeschreven.

Verder geven we geen garantie op studs en pailletten.

Op de HIPPIES strandtassen gelden de volgende garantiebeperkingen:

Op het riet en de hengsels van de tas kunnen we geen garantie geven. Gezien riet een natuurproduct is waarin oneffenheden kunnen onstaan, kan het riet beschadigen bij overbelading van de tas (meer dan 1,5kg).

Riet is een natuurproduct dat werkt. De verf is met de grootst mogelijke zorg aangebracht waarbij een zo optimaal mogelijk hechting is gecreëerd. Toch kunnen door gebruik krassen in de verf optreden of kleine butsen in de verf ontstaan. Dit valt onder natuurlijke slijtage (artikel 9.5.a)

artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Hippies is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen. De kleur van het product op beeldscherm zal in vele gevallen niet 100% hetzelfde zijn. Te alle tijden wordt getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

10.2 De inhoud van de webshop van Hippies is zeer zorgvuldig samengesteld. Hippies kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Hippies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

10.3 Hippies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, ontstaan door afgeven van materialen van onze producten.

artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Hippies verschuldigd is, heeft voldaan.

artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Hippies niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover klant als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@welovehippies.eu. Uiterlijk binnen 3 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.

13.3 In het geval dat het geschil niet tot een oplossing komt, dan mag een van de genoemde partijen het geschil neerleggen bij een daartoe bevoegde rechter.

artikel 14. Kadobonnen

14.1 Kadobonnen zijn éénmalig te gebruiken en niet in combinatie met andere aanbiedingen en kortingscodes. Kadobonnen zijn 1 jaar geldig en niet inwisselbaar voor geld.

14.3 Aankopen die zijn gedaan met een kadobon en vervolgens worden geretourneerd geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. U zult een tegoedbon ontvangen.

artikel 15. Privacy

15.1 Wanneer u een bestelling plaatst bij Hippies, vragen wij u om uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens. Deze hebben wij nodig om uw bestelling uit te voeren en u op de hoogte te houden van de status hiervan. Als u tijdens het bestelproces kiest voor 'onthoud mijn gegevens', bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een beveiligde server. Hierdoor hoeft u deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw in te vullen. Tevens kunnen wij door het verzamelen van deze gegevens onze webshop en assortiment verder ontwikkelen en verbeteren.

Hippies zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden aanbieden of verkopen. Tevens zijn onze werknemers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.


artikel 16. Copyright

16.1 Het is niet toegestaan teksten en beeldmateriaal te kopiëren van de website en webshop van Hippies, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Alle rechten zijn voorbehouden.

© 2010 - 2017 Hippies | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel